Jelen blogposztban kizárólag a TDH Toronydaru Kft. gépparkját alkotó, Terex-Comedil márjákú toronydaruk telepítési lehetőségeit igyekszünk bemutatni az egyes megoldásokhoz tartozó gyártó specifikus jellemzőkön, ábrákon keresztül.

A toronydaruk telepítési lehetőségeinek felsorolásakor kiindulásként célszerű a helyváltoztatásuk módja szerint két fő csoportba rendezni az alternatívákat. Így megkülönböztethetünk bebetonozott és stacioner alvázra, valamint haladóművel ellátott alvázra (sínpályán helyváltoztatásra képes) szerelt telepítési megoldásokat.

 A hazai toronydaru gépparkot túlnyomórészt a bebetonozott és a stacioner alvázas telepítési mód jellemzi, így Cégünk ezen a csoporton belül biztosít opciókat Partnereink részére. A következőkben ezen telepítési módok egyes altípusait, illetve azok előnyeit, hátrányait  igyekszünk ismertetni a szakzsargonban elterjedt fogalmakon keresztül.

A haladómű nélküli telepítési módok esetében tehát a bebetonozott, illetve a stacioner alvázra szerelt telepítési megoldásokat különíthetjük el.

1. ábra Toronydaru telepítési módok

Bebetonozott telepítési mód:

Ebben az esetben az induló (legalsó) törzselem egy szerelőbetonra elhelyezett, bevasalt, majd bebetonozott, egyszer felhasználható acél lábszerkezethez, ún. rögzítőlábhoz csatlakozik közvetlenül, vagy négy talpon keresztül. Ennél a megoldásnál kettő, elvében azonos, de felépítésben eltérő módot tudunk alkalmazni, úgynevezett J-csavaros, illetve Ankerlábas kivitelben. Az Ankerlábas megoldás erősebb struktúrájú, nagyobb geometriájú, robosztusabb, így ezt szükséges használnunk a nagyobb kapacitású és nagyobb horogmagasságú toronydaruk esetében. A két eltérő megoldásra a következő képeken láthatunk példákat.

2. ábra Telepítési módok: Bebetonozott- J-csavarra

3. ábra Telepítési módok: Bebetonozott – Anker lábra

A bebetonozott telepítési mód előnyei a stacioner-alvázzal szemben:

A bebetonozott telepítési mód hátrányai a stacioner-alvázzal szemben:

Stacioner-alvázas telepítési mód:

Ennél a telepítési módnál az induló (legalsó) törzselem egy központi súlyokkal lesúlyozott acélszerkezethez (ún. alvázhoz) csatlakozik. Két eltérő alap megoldást használunk az alvázra telepített toronydaruk esetében. Az egyiket „Talpsúlyos”, a másikat „Tappancsos” megoldásnak nevezzük, attól függően, hogy melyik elem kerül beépítésre a darualap és az alvázkereszt közé.

4. ábra Telepítési módok: Stacioner alváz – Talpsúlyra

5. ábra Telepítési módok: Stacioner alváz – Tappancsra

A stacioner-alvázas telepítési mód előnyei a rögzítőlábas megoldással szemben:

A stacioner-alvázas telepítési mód hátrányai a rögzítőlábas megoldással szemben:

Mivel minden épület eltérő adottságokkal rendelkezik és minden építési helyszín egyedi követelményeket támaszt az alkalmazható megoldásokkal szemben, így ezek együttese határozza meg az alkalmazandó telepítési módot.

Amennyiben további kérdése merülne fel az egyes megoldásokkal kapcsolatban, úgy kérjük vegye fel a kapcsolatot kollégáinkkal!


Hegier Szabolcs
cégvezető
+36 30 747 3035
heiger.szabolcs@tdhkft.hu
Tóth Attila
bérbeadás vezető
+36 30 355 3446
toth.attila@tdhkft.hu
Vissza